2019-03-04

We’re looking for an Advisor / Senior Advisor

This job advertisement is in Norwegian only.

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som tilrettelegger for nordisk forskningssamarbeid. Hensikten er å styrke nordisk forskningssamarbeid og tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene; Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NordForsks sekretariat har ca. 25 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.nordforsk.org.

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver til koordinering av vår innsats for å fremme utviklingen og opptaket av FAIR* praksis i de nordiske og baltiske landene. Stillingen er relatert til et stort internasjonalt prosjekt som skal bidra til implementering av den europeiske forskningsskyen European Open Science Cloud (EOSC), der den langsiktige målsetningen er et «dataenes Internett» for forskning og innovasjon. Arbeidsoppgavene er allsidige og inkluderer omfattende kontakt med interessenter i Norden og internasjonalt for å tilrettelegge samarbeide mellom relevante initiativ.

Stillingen vil være knyttet til NordForsks enhet Nordic e-Infrastrucutre Collaboration (NeIC). NeIC er en distribuert organisasjon som legger til rette for nordisk samarbeid innen digital infrastruktur for forskning. Gjennom våre nasjonale samarbeidspartnere deltar omkring 150 medarbeidere i og utenfor Norden til utvikling og drift av felles infrastrukturløsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegging av samarbeid mellom relevante initiativ i Norden og internasjonalt
 • Omfattende kontakt med relevante interessenter, som forsknings- og ekspertgrupper i Norden og internasjonalt

Ved tilsetning har kandidaten:

 • En relevant M.Sc. eller Ph.D.
 • Erfaring fra e-infrastruktur, herunder datahåndtering og beregningstjenester
 • Utmerket kunnskap om datahåndtering og datahåndteringsplaner, samt FAIR-prinsippene og implementering av disse.

I tillegg er der ønskelig at kandidaten har:

 • Bakgrunn fra forskning og forskningsinfrastruktur.
 • Kompetanse i prosjektledelse
 • Evne og interesse for å arbeide i en distribuert internasjonal organisasjon.

Vi tilbyr deg:

 • en stilling i et kompetent og godt fagmiljø
 • hyggelige kolleger, et godt internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for tre år med mulighet for forlengelse i inntil totalt 8 år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal NordForsk sin stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkningen, og ved utvelgelse av kandidater vil NordForsk etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene.

Søknadsfristen er den 14. mars 2019. Det er ønskelig om kandidaten kan starte den 1. september 2019. Arbeidsstedet er Oslo. Noe reising må påregnes. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til NeIC direktør, Gudmund Høst, +47 958 16 846.

Søk her

*Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. Wilkinson, M.D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship (2016) Sci. Data, 3:160018 doi: 10.1038/sdata.2016.18.